Kwalifikacja E.12 - Maj 2015 (E.12-X-15.05)

1. Liczba 29A16 zapisana w systemie binarnym będzie miała postać:
2. Który typ pamięci należy umieścić na płycie głównej komputera w miejscu wskazanym strzałką?
3. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić
5. W celu dokonania aktualizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu należy użyć polecenia
6. Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyć narzędzia
7. W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zmiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
8. Który system plików należy wybrać podczas instalacji systemu Linux?
9. Która usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
10. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
11. Program, który umożliwia komunikację między kartą sieciową a systemem operacyjnym, to
12. Bezprzewodową transmisję danych zapewnia interfejs
13. W systemie Windows wymagania co do złożoności hasła należy określić w
14. Przedstawiona na zdjęciu wtyczka jest częścią obwodu elektrycznego zasilającego
15. Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadując klastry, należy uruchomić
16. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
17. W celu ochrony systemu przed programem mającym zdolność replikacji należy zainstalować
18. Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?
19. Koszt wydrukowania jednej strony tekstu wynosi 19 gr, natomiast koszt przygotowania jednej płyty CD to 1,54 zł. Jakie koszty poniesie firma, przygotowując płytę z prezentacjami oraz 120 stronicowy poradnik?
20. Bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, jego legalny użytkownik, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych
21. Która licencja umożliwia bezpłatne wykorzystywanie programu, pod warunkiem, że użytkownik zatroszczy się o środowisko naturalne?
22. Przedstawiony na rysunku symbol oznacza produkt
23. Który z trybów nie jest dostępny dla narzędzia lupa w systemie Windows?
24. Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier odporny na wysoką temperaturę?
25. Partycja, na której zainstalowany jest system operacyjny, nazywana jest partycją
26. Zużyte kasety od drukarek należy
27. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
28. Materiałem eksploatacyjnym w drukarce laserowej jest
29. Technika transmisji danych pomiędzy urządzeniem CD/DVD a pamięcią komputera w trybie bezpośredniego dostępu do pamięci to
30. Programy GRUB, LILO, NTLDR to
31. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows należy wykonać
32. Jak nazywa się klucz rejestru systemu Windows, w którym są zapisane powiązania typów plików z obsługującymi je aplikacjami?
33. Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjny do zautomatyzowania najczęściej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie pliku lub folderu?
34. Przy uruchamianiu się komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
35. Do przechowywania części plików programów i danych, które są duże i nie mogą być umieszczone w całości w pamięci, służy
36. Jakie rozszerzenie posiadają pakiety instalacyjne systemu operacyjnego Linux?
37. Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
38. Na załączonym rysunku przedstawiono operację
39. Na rysunku zamieszczono fragment karty graficznej ze złączem
40. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu