Kwalifikacja E.12 - Styczeń 2015 (E.12-X-15.01)

1. Ile maksymalnie partycji podstawowych na dysku twardym z tablicą MBR pozwala utworzyć narzędzie Zarządzanie dyskami dostarczone wraz z systemem Windows?
2. W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?
3. Podstawowe znaczenie przy budowie stacji roboczej, na której będzie działać wiele wirtualnych maszyn, ma
4. Złącze przedstawione na zdjęciu umożliwia podłączenie
5. Które urządzenie nie powinno być naprawiane w trakcie używania urządzeń antystatycznych?
6. Liczba 10101110110(2) zapisana w systemie szesnastkowym ma postać
7. Przedstawioną na rysunku kartę rozszerzeń można zainstalować w komputerze, w którym na płycie głównej jest co najmniej jeden wolny slot
8. System plików, który umożliwia w systemie Windows kompresję danych i nadawanie uprawnień do folderów i plików, to
9. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mino to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na
10. Przy wyborze zasilacza komputerowego największe znaczenie
11. W systemie operacyjnym Linux ilość wolnego miejsca na dyskach można sprawdzić poleceniem
12. Najczęstszą przyczyną rozmazywania się tonera na wydrukach z drukarki laserowej jest
13. Za przydzielenie czasu procesora do określonych zadań odpowiada
14. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
15. W systemie Windows 7, do modyfikacji konfiguracji rozruchowej komputera za pomocą linii poleceń, należy zastosować polecenie
16. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
17. Wskaż 24-pinowe lub 29-pinowe złącze żeńskie, które może przesyłać skompresowany cyfrowy sygnał na monitor.
18. Interfejs SATA 2 (3Gb/s) zapewnia przepustowość
19. Aby w systemie Windows przydzielić użytkownikowi prawo do zmiany czasu systemowego, należy użyć przystawkę
20. Program typu firewall nie chroni przed
21. Korzystając z zamieszczonej w tabeli specyfikacji płyty głównej, określ maksymalną liczbę kart rozszerzeń, które można podłączyć do magistrali Peripheral Component Interconnect
BIOS Type AWARDS
BIOS Version 1.8
Memory Sockets 3
Expansion Slots 1 AGP/5 PCI
AGP 8X Yes
AGP Pro No
NorthbridgeCooling Fan Yes
Nortbridge nForce2 SPP
Southbridge nForce2 MCP-T
FSB Speeds 100-300 1MHz
Multiplier Selection Yes - BIOS
Core Voltages 1.1V - 2.3V
DDR Voltages 2.5V - 2.9V
AGP Voltages 1.5V - 1.8V
Chipset Voltages 1.4V - 1.7V
AGP/PCI Divider in BIOS Yes(AGP)
22. Ile urządzeń może być podłączone do portu IEEE1394
23. Które narzędzie należy użyć w systemie Windows do wyświetlenia informacji na temat problemów systemowych?
24. Oprogramowanie przypisane do jednego komputera lub jego części, uniemożliwiające instalację na nowszym sprzęcie zakupionym przez tego samego użytkownika, to
25. Umieszczony na urządzeniu symbol, będący certyfikatem zgodności urządzeń pod względem emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii, przedstawiono na rysunku
26. Który z interfejsów jest portem równoległym?
27. Na rysunku przedstawiono element, który jest częścią składową
28. Jaka kopia w procesie archiwizacji plików pozostawia znacznik archiwizacji?
29. Jakiego typu złącze należy użyć, aby podłączyć zasilanie do CD-ROM?
30. Bęben światłoczuły jest niezbędnym elementem działania drukarki
31. Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne, na którym umieszczony jest znak przedstawiony na rysunku, należy
32. Przedstawione na rysunku ustawienia dotyczą
33. Na stabilność obrazu w monitorach CRT znaczący wpływ ma
34. Do wykonania w systemie Linux kopii zapasowej wybranych plików należy z wiersza poleceń zastosować program
35. Przedstawiony na rysunku znak zgodny ze standardem Energy Star oznacza urządzenie
36. Co pozwala utrzymać równomierny rozkład ciepła między procesorem a radiatorem?
37. Przedstawiony na rysunku wpis w dzienniku zdarzeń zalicza się do zdarzeń typu
38. Nośniki danych takie jak dysk twardy przechowują informacje w porcjach danych zwanych sektorami, które mają rozmiar
39. Które polecenie w systemie Linux uruchamia sprawdzanie dysku oraz umożliwia naprawę jego błędów?
40. W systemie Linux narzędziem do monitorowania użycia procesora, pamięci, procesów oraz obciążenia systemu z poziomu powłoki jest