Kwalifikacja E.12 - Sierpień 2014 (E.12-X-14.08)

1. AC-72-89-17-6E-B2 to adres fizyczny karty sieciowej zapisany w postaci
2. 10011001100 zapisana w postaci heksadecymalnej ma postać
3. Konwerter RAMDAC przetwarza sygnał
4. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik
5. W komputerach wykonujących zadania serwerowe, wymagające dużej wydajności, należy zastosować dysk z interfejsem
6. W technologii Blu-ray nośnik jednokrotnego zapisu oznaczany jest
7. Który poziom macierzy RAID zapisuje dane równolegle na kilku dyskach działających jako jedno urządzenie?
8. W systemie NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
9. Którego polecenia należy użyć w konsoli do naprawy błędów na dysku?
10. W celu powiększenia lub zmniejszenia ikony na pulpicie należy kręcić kółkiem myszy, przytrzymując jednocześnie klawisz
11. Wewnętrzny dysk twardy IDE zasilany jest poprzez złącze typu
12. W systemie Linux do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów służy polecenie
13. W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików na dysku z FAT32 na NTFS należy skorzystać z programu
14. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
15. Wskaż złącze, które nie występuje w zasilaczach ATX
16. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
17. Który aplet panelu sterowania w systemie Windows 7 umożliwia ograniczenie czasu pracy użytkownika na komputerze?
18. Po instalacji z domyślnymi ustawieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików
19. Bezpłatnym programem antywirusowym dostarczanym przez Microsoft dla użytkowników legalnych wersji systemu operacyjnego Windows jest
20. Licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozpowszechnianie aplikacji to
21. Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest
22. Na rysunku przedstawiono taśmę (kabel) złącza
23. Interfejs HDMI komputera pozwala na przesyłanie sygnału
24. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
25. Program antyspyware chroni przed
26. Wielkość plamki monitora LCD jest równa
27. W przypadku zaschnięcia dysz w drukarce atramentowej spowodowanych długimi przestojami należy w pierwszej kolejności
28. Interfejsem wewnętrznym komputera jest
29. W drukarce laserowej do utrwalania wydruku na papierze służą
30. Aby uniknąć uszkodzenia układów scalonych, podczas naprawy sprzętu komputerowego należy stosować
31. System S.M.A.R.T. przeznaczony jest do monitorowania pracy i wykrywania błędów
32. Wskaż najbardziej prawdopodobną przyczynę wystąpienia komunikatu "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup" przy uruchamianiu komputera
33. W komunikacie o błędzie systemu informacja wyświetlana w postaci heksadecymalnej oznacza
34. Najbardziej prawdopodobną przyczyną słabej jakości wydruku drukarki laserowej, charakteryzującego się widocznym rozmazywaniem tonera jest
35. Ustawienia wszystkich użytkowników komputera zapisane są w gałęzi rejestru o akronimie
36. Pliki, które znajdują się w koszu, można odzyskać poprzez zastosowanie polecenia
37. Podstawowym mechanizmem ochrony danych znajdujących się na serwerze jest
38. Aby przywrócić ustawienia domyślne płyty głównej w przypadku, gdy nie ma możliwości uruchomienia programu BIOS Setup, należy
39. Kopia różnicowa polega na
40. Przedstawiony na rysunku symbol graficzny oznacza opakowanie