Kwalifikacja E.12 - Maj 2014 (E.12-X-14.05)

1. Notacja #102816 oznacza zapis w systemie
2. Liczba 110011(2) zapisana w systemie dziesiętnym ma postać
3. Liczba 45H zapisana w systemie ósemkowym ma postać
4. Przerzutnik bistabilny przechowuje bit informacji w pamięci
5. Dodatkowe cechy wyniku operacji wykonywanej przez jednostkę arytmetyczno - logiczną ALU zawiera
6. Poprawę jakości skanowania można uzyskać poprzez zmianę
7. Który typ dysków jest podłączany do gniazda IDE płyty głównej komputera?
8. Standard podstawki procesora bez nóżek to
9. Pokazany na rysunku symbol graficzny oznacza złącze
10. Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?
11. W którym typie macierzy, przestrzeń wszystkich dysków fizycznych jest widziana jako jeden dysk logiczny?
12. Do przywracania struktury kluczy rejestru z kopii zapasowej w systemie Windows stosowane jest polecenie
13. W systemie Linux polecenie chown umożliwia
14. W systemie Linux wyświetlanie informacji o uruchomionych procesach umożliwia polecenie
15. W systemie Windows uruchomienie usługi dotyczącej wydajności komputera realizowane jest za pomocą polecenia
16. Programem służącym do diagnozowania połączeń pomiędzy hostami w systemie Windows jest
17. Które z poleceń należy wykonać w celu zamontowania pierwszej partycji logicznej dysku primary slave w systemie Linux?
18. W dokumentacji technicznej procesora umieszczonego na płycie głównej komputera szybkość zegara podaje się w
19. Autorskie prawo osobiste twórcy do programu komputerowego
20. Oprogramowanie komputerowe, z którego można korzystać za darmo i bez ograniczeń czasowych, rozpowszechniane jest w ramach licencji typu
21. Grupowa licencja oprogramowania Microsoft to licencja typu
22. Asynchronicznym interfejsem szeregowym zgodnym ze standardem RS-232 jest port
23. Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do
24. System oświetlenia oparty o trójkolorowe diody LED wykorzystują skanery typu
25. Jeżeli rozdzielczość myszy wynosi 200dpi a monitora Full HD, to przeciągnięcie kursora w poprzek ekranu wymaga przesunięcia myszy o
26. Technika zwana rytownictwem odnosi się do zasady działania plotera
27. Elementem eksploatacyjnym drukarki laserowej nie jest
28. Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą
29. Dla zmiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
30. Do pomiaru wartości rezystancji służy
31. Symulowanie stanów logicznych obwodów cyfrowych umożliwia
32. Jeden długi i dwa krótkie sygnały dźwiękowe BIOS POST firmy AMI oraz AWARD oznaczają błąd
33. Aby sprawdzić integralność systemu plików w Linuksie należy użyć polecenia
34. W celu przywrócenia prawidłowych wersji plików systemowych, w systemie Windows stosowane jest narzędzie
35. Narzędzie System Image Recovery dostępne w zaawansowanych opcjach rozruchu systemu Windows 7 umożliwia
36. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
37. W celu zwolnienia adresu IP dla danej karty sieciowej w systemie Windows, należy zastosować polecenie systemowe
38. Plik messages w systemie Linux przechowuje
39. Które z wymienionych poleceń jest stosowane w celu naprawy głównego rekordu rozruchowego dysku twardego systemu z rodziny Windows?
40. Podczas przeglądania stron WWW, w celu podniesienia bezpieczeństwa prywatnych danych, jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki