Kwalifikacja E.12 - Czerwiec 2017 (E.12-X-17.06)

1. Liczba 563(8) zapisana w systemie szesnastkowym to
2. Wynikiem sumowania liczb binarnych 1001101 i 11001 jest
3. Komponentem płyty głównej odpowiedzialnym za komunikację między procesorem a pozostałymi elementami płyty jest
4. Odmianą pamięci tylko do odczytu, którą można wykasować za pomocą światła ultrafioletowego, jest pamięć
5. Magistrala zakończona elementem przedstawionym na rysunku jest charakterystyczna dla interfejsu
6. Na rysunku, złącze monitora oznaczone ramką czerwoną, będzie współpracowało z płytą główną wyposażoną w interfejs
7. Pamięć RAM przedstawiona na rysunku, montowana jest na płycie głównej wyposażonej w gniazdo
8. Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
9. Narzędzia dostrajania oraz Unity Tweak Tool t narzędzia systemu Linux służące do
10. Specjalny interfejs wizualny systemu Windows, którego cechą charakterystyczną jest przezroczystość przypominająca szkło oraz subtelne animacje okien, to
11. Do utworzenia nowej partycji w systemie Windows można użyć przystawki
12. Narzędziem wiersz poleceń w systemie Windows, służącym do kompresji oraz dekompresji plików i folderów, jest program
13. Aby chronić system przed atakami z sieci określanymi mianem phishing, nie zaleca się
14. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa systemu operacyjnego, wymuszającym jego automatyczną aktualizację, są
15. Rysunek przedstawia schemat
16. Wskaż rysunek przedstawiający symbol stosowany do oznaczania portu równoległego LPT
17. Oprogramowanie regularnie przerywające działanie poprzez wyświetlanie komunikatu żądania uiszczenia zapłaty, która spowoduje usunięcie tego komunikatu, jest rozpowszechniane a bazie licencji
18. Program Mozilla Firefox jest rozpowszechniany na podstawie licencji
19. Interfejs używany do komunikacji między urządzeniami przenośnymi, wykorzystujący cyfrową transmisję optyczną bezprzewodową do przesyłania danych na stosunkowo krótkim odcinku, to
20. Interfejs równoległy, którego magistrala składa się z 8 linii danych, 4 linii sterujących, 5 linii statusu, nie zawiera linii zasilających oraz który zapewnia transmisję na odległość do 5 metrów, jeśli przewody sygnałowe są skręcane z przewodami masy, w przeciwnym przypadku na odległość do 2 metrów, nosi nazwę
21. Urządzenie peryferyjne sterowane za pomocą komputera, stosowane do pracy z płaskimi powierzchniami wielkoformatowymi, które do tworzenia wydruku odpornego na czynniki zewnętrzne wykorzystuje farby na bazie rozpuszczalników, to ploter
22. Urządzenie peryferyjne przedstawione na rysunku to skaner biometryczny, wykorzystujący do autoryzacji
23. Drukarkę zainstalowano w systemie rodziny Windows. Aby ustawić między innymi domyślną orientację wydruku, liczbę stron na arkusz oraz dostosowanie kolorów, podczas jej konfiguracji należy wykorzystać opcję
24. Mechanizm umożliwiający podłączenie urządzeń peryferyjnych współpracujących z systemem komputerowym, w którym podłączane urządzenie jest rozpoznawane za pomocą nadanego mu numeru identyfikacyjnego, to
25. Materiał eksploatacyjny drukarki 3D to
26. Wskaż rysunek przedstawiający materiał eksploatacyjny typowy dla drukarek żelowych
27. Przy dłuższych przestojach drukarki atramentowej używane w niej pojemniki z tuszem powinny
28. Czynnością konserwacyjną związaną z eksploatacją skanera płaskiego jest
29. Ikona z wykrzyknikiem przedstawiona na rysunku, która występuje przy nazwie urządzenia w Menedżerze urządzeń, oznacza że urządzenie to
30. Urządzenie przedstawione na rysunku służy do
31. Jeśli podczas uruchamiania się systemu z BIOS firmy AWARD komputer wydał długi sygnał i dwa krótkie, oznacza to, że wystąpił błąd
32. Dostarczanie nieprawidłowych napięć do płyty głównej może prowadzić do
33. Proces, w wyniku którego pliki gromadzone na dysku twardym są zapisywane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, jest nazywany
34. Uruchomienie systemu Windows jest niemożliwe z powodu usterki programowej. Aby dokonać możliwie najmniej inwazyjnej diagnozy i usunięcia tej usterki, wskazane jest
35. Podczas pracy z drukarką laserową blade wydruki lub nierównomierne nanoszenie medium drukującego mogą świadczyć o
36. Przedstawiona na rysunku usterka, widoczna na ekranie komputera, nie może być spowodowana przez
37. Programem, który dostarcza najwięcej informacji diagnostycznych o procesorze CPU, jest
38. W systemie Windows przypadkowo usunięto konto użytkownika bez usunięcia katalogu domowego. Odzyskanie nieszyfrowanych danych z katalogu domowego użytkownika jest
39. Jednym z narzędzi używanych do tworzenia kopii partycji i dysków jest
40. Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie skanera, należy