Kwalifikacja E.12 - Styczeń 2017 (E.12-X-17.01)

1. Która z liczb w zapisie dziesiętnym jest prawidłową reprezentacją liczby 101111112?
2. Prawidłowym wynikiem mnożenia dwóch liczb binarnych 111001102 i 000111102 jest liczba
3. Parametr pamięci RAM nazywany czasem opóźnienia jest definiowany jako
4. Zgodnie z specyfikacją JEDEC napięcie zasilania modułów pamięci RAM DDR3L wynosi
5. Które z wymienionych urządzeń jest elementem jednostki centralnej?
6. Spośród wymienionych płyt głównych najmniejsze rozmiary ma format
7. Przedstawiony na rysunku element systemu komputerowego to
8. Procesory AMD wyposażone w złącze AM2+ będą poprawnie działały na płycie głównej wyposażonej w podstawkę socket
9. Złącze zasilacza ATX12V służy do zasilania
10. Pamięć podręczna Intel® Smart Cache wbudowana w procesory wielordzeniowe np. Intel® Core TM Duo to pamięć
11. Serwerowa płyta główna do poprawnego działania wymaga pamięci z rejestrem. Który z wymienionych modułów pamięci będzie kompatybilny z taką płytą?
12. Wymieniając uszkodzoną kartę graficzną, która współpracowała z monitorem wyposażonym tylko w wejście analogowe, należy wybrać kartę
13. Aby blokować i usuwać szkodliwe oprogramowanie typu exploit, robaki oraz trojany, należy zainstalować oprogramowanie
14. W systemie Linux informacje o okresie ważności hasła są zapisane w pliku
15.
student:x:1001:100:Jan Kowalski:/home/student:/bin/bash
Liczby 1001 oraz 100 w wierszu pliku /etc/passwd oznaczają
16. Po wydaniu polecenia: net user w wierszu poleceń systemu Windows, zostanie wyświetlona
17. W systemie Windows użytkownik oraz wszystkie grupy, do których on należy mają uprawnienia "odczyt" do folderu XYZ. Użytkownik ten będzie mógł wykonywać operacje
18. Którego kodu numerycznego należy użyć w poleceniu zmiany uprawnień do folderu w systemie Linux, aby właściciel folderu miał uprawnienia zapisu i odczytu, gupa miała uprawnienia odczytu i wykonania, a pozostali użytkownicy tylko uprawnienia do odczytu?
19. Które z poleceń należy wydać w systemie Windows 7, aby bezpośrednio z wiersza poleceń uruchomić program Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi?
20. Zwykły użytkownik systemu Linux, który chce usunąć konto innego użytkownika razem z jego katalogiem domowym, powinien wydać polecenie
21. Dystrybucje systemu Linux Ubuntu rozpowszechniane są na licencjach
22. Które elementy systemu komputerowego podlegają utylizacji w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania z uwagi na zawartość niebezpiecznych substancji lub pierwiastków chemicznych?
23. Które medium transmisyjne wykorzystują myszki bluetoth do komunikacji z komputerem?
24. Diody elektroluminescencyjne RGB są źródłem światła w skanerach
25. Użytkownik, który chce drukować dokumenty jednocześnie w oryginale i trzech kopiach na papierze samokopiującym, powinien do tego celu zakupić drukarkę
26. W której technologii budowy projektorów wykorzystywany jest system mikroskopijnych luster, z których każde odpowiada 1 pikselowi wyświetlanego obrazu?
27. Do zasilacza UPS o mocy rzeczywistej 480 W nie należy podłączyć
28. Tusz żelowy jest stosowany w drukarkach
29. Chusteczki nasączone płynem o właściwościach antystatycznych są przeznaczone do czyszczenia
30. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera
31. Do pomiaru wartości mocy pobieranej przez komputer należy użyć
32. Poprawność działania pamięci operacyjnej RAM można sprawdzić za pomocą programu diagnostycznego
33. Komunikat "BIOS checksum error" wyświetlany podczas uruchamiania komputera oznacza najczęściej
34. Informacje o błędach działania systemu operacyjnego Linux można uzyskać za pomocą narzędzia
35. Przy próbie zapisu danych na karcie SD pojawia się komunikat "usuń ochronę przed zapisem lub użyj innego dysku". Przyczyną takiego komunikatu jest najczęściej
36. W systemie Linux do monitorowania bieżących procesów służy polecenie
37. Monitor wydajności i niezawodności w systemie Windows jest uruchamiany za pomocą przystawki
38. Dane z dysku twardego HDD z uszkodzonym sterownikiem silnika SM można odczytać
39. Użytkownicy dysków SSD w ramach zalecanych czynności konserwacyjnych nie powinni wykonywać
40. W cenniku usług komputerowych znajdują się przedstawione niżej zapisy. Ile będzie wynosił koszt dojazdu serwisanta do klienta mieszkającego poza miastem, w odległości 15 km od siedziby firmy?

Dojazd do klienta na terenie miasta - 25 zł netto

Dojazd do klienta poza miastem - 2 zł netto za każdy km odległości od siedziby firmy liczony w obie strony.