Kwalifikacja E.13 - Sierpień 2016 (E.13-X-16.08)

1. W której topologii fizycznej sieci każde urządzenie sieciowe ma dokładnie dwa połączenia, po jednym swoich najbliższych sąsiadów, a dane są przesyłane od jednego komputera do następnego w pętli?
2. Która topologia fizyczna zapewnia połączenia nadmiarowe pomiędzy urządzeniami sieci?
3. Norma PN-EN 50174 nie zawiera wytycznych dotyczących
4. Który z protokołów jest bezpołączeniowym protokołem warstwy transportowej?
5. IMAP jest protokołem
6. Którego zadania nie realizują serwery plików?
7. Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie z folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
8. W modelu hierarchicznym sieci komputery użytkowników są elementami warstwy
9. Prawidłowo zaprojektowana sieć komputerowa powinna umożliwiać rozbudowę, czyli charakteryzować się
10. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy siecią w pracowni a siecią ogólnoszkolną o innej adresacji IP, należy wykorzystać
11. Jaki będzie koszt zakupu kabla UTP kat.5e przeznaczonego do budowy sieci komputerowej złożonej z 6 stanowisk komputerowych, w której średnia odległość stanowiska od przełącznika wynosi 9m? Dla każdej linii kablowej należy uwzględnić m zapasu kabla, a cena metra kabla wynosi 1,50 zł
12. Przy budowie sieci przewodowej o maksymalnej szybkości transmisji 1 Gb/s, w której maksymalna odległość pomiędzy punktami sieci nie przekracza
13. Które medium transmisyjne sieci LAN zaleca się do zastosowania w zabytkowych budynkach?
14. Do zakończenia skrętki wtykiem 8P8C jest stosowane
15. Zestaw narzędzi do montażu okablowania miedzianego typu "skrętka" w sieci lokalnej powinien zawierać:
16. Przedstawiony na rysunku wtyk (złącze męskie modularne) jest zakończeniem kabla
17. Parametrem określającym o ile zmniejszy się moc sygnału w danej parze przewodów po przejściu przez cały tor kablowy, jest
18. Który błąd okablowania jest widoczny na wyświetlaczu testera pokazującego mapę połączeń żył kabla typu "skrętka"?
19. Wskaż domyślną maskę dla adresów IP klasy B
20. Który z podanych adresów jest adresem klasy C?
21. Do ilu sieci należą komputery o podanych w tabeli adresach IP i standardowej masce sieci?
komputer 1 172.16.15.5
komputer 2 172.18.15.6
komputer 3 172.18.16.7
komputer 4 172.20.16.8
komputer 5 172.20.16.9
komputer 6 172.21.15.10
22. Ile maksymalnie komputerów może być zaadresowanych w podsieci o adresie 192.168.1.0/25?
23. Polecenie systemu Windows stosowane do sprawdzania trasy, po której są przesyłane pakiety w sieci, to
24. Które urządzenie należy zainstalować w serwerze, by można było automatycznie archiwizować dane na taśmach magnetycznych?
25. Którą z opcji menu przełącznika należy wybrać, by przywrócić mu ustawienia fabryczne?
26. Zarządzanie pasmem (ang. bandwidth control) w przełączniku to usługa
27. Przynależność komputera do konkretnej sieci wirtualnej nie może być określana na podstawie
28. Które porty należy odblokować w zaporze sieciowej komputera, aby można było korzystać z zainstalowanej usługi FTP?
29. Aby sygnały dwóch routerów w sieci WiFi standardu 802.11g nie zakłócały się wzajemnie, należy ustawić kanały o numerach
30. Które cyfry należy wprowadzić na klawiaturze telefonu połączonego do bramki VoIP po uprzednim wpisaniu *** by wprowadzić adres bramy domyślnej sieci?

4.2 Konfiguracja za pomocą telefonu

Aby wejść w tryb konfiguracji należy wprowadzić *** po podniesieniu słuchawki

Tabela przedstawia wszystkie parametry oraz ich opis

Parametr Informacja Opcje
Menu główne po wprowadzeniu *** Wejście do trybu programowania

* - następna opcja

# - powrót do menu głównego

Należy wybrać parametr 01-05, 07, 12-17, 47 lub 99

01 "DHCP" lub "statyczny IP" Używając cyfry "9" przełączanie pomiędzy: statycznym i dynamicznym adresem
02 Statyczny adres IP

Zostanie wyemitowany komunikat z adresem IP

Należy wprowadzić nowy adres 12 cyfrowy za pomocą klawiatury numerycznej

03 Maska podsieci + adres Tak samo jak w przypadku 02
04 Brama domyślna + adres Tak samo jak w przypadku 02
05 Adres serwera DNS Tak samo jak w przypadku 02
31. Zalecana wielkość pamięci RAM dla systemu operacyjnego Windows Server 2008 to conajmniej
32. W jaki sposób skonfigurować w systemie Windows Server 2008 ustawienia protokołu TCP/IP karty sieciowej, by komputer należał równocześnie do dwóch sieci lokalnych o różnych adresach IP?
33. Którą usługę należy zainstalować na serwerze, by było możliwe korzystanie z nazw domenowych?
34. Do której grupy w systemie Windows Server 2008 należy przydzielić użytkownika odpowiedzialnego tylko za archiwizowanie danych przechowywanych na dysku serwera?
35. Które polecenie systemu Windows Server 2008 umożliwia promowanie serwera do roli kontrolera domeny?
36. Zadaniem programu Wireshark jest
37. Administrator chce udostępnić w sieci trzem użytkownikom należącym do grupy Serwisanci tylko folder c:\instrukcje. Które z rozwiązań powinien zastosować?
38. W technologii Ethernet protokół ostępu do nośnika CSMA/CD jest metodą z
39. Które porty należy odblokować w ustawieniach zapory sieciowej na komputerze z zainstalowaną usługą serwera sieci Web?
40. Do którego portu rutera należy podłączyć kabel sieci zewnętrznej, by uzyskać pośredni dostęp do Internetu?
41. Program tar umożliwia