Kwalifikacja E.13 - Maj 2016 (E.13-X-16.05)

1. Którą fizyczną topologię sieci przedstawia rysunek?
2. Która norma dotyczy okablowania strukturalnego?
3. Maksymalna długość kabla miedzianego UTP kategorii 5e łączącego bezpośrednio dwa urządzenia sieciowe, zgodnie ze standardem Fast Ethernet 100Base-TX, wynosi
4. Który z protokołów jest protokołem połączeniowym?
5. Który z protokołów jest używany do wymiany informacji o trasach oraz dostępności sieci pomiędzy ruterami należącymi do tego samego systemu autonomicznego?
6. ARP (Address Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na
7. Które urządzenie przedstawia rysunek?
8. Które urządzenie należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
9. Które urządzenie należy zastosować w sieci Ethernet, aby ograniczyć liczbę kolizji pakietów?
10. Metodą dostępu do medium transmisyjnego z wykrywaniem kolizji w sieciach LAN jest
11. Okablowanie pionowe w sieci strukturalnej łączy się
12. Które polecenie systemu operacyjnego Linux pozwala sprawdzić aktualną konfigurację interfejsu sieciowego komputera?
13. Do wykonania sieci komputerowej w pomieszczeniu wykorzystano 25 metrów skrętki UTP, 5 gniazd typu RJ45 oraz odpowiednią liczbę wtyków RJ45 niezbędnych do zarobienia 5 kabli połączeniowych typu patchcord. Jaki jest koszt wykorzystanych materiałów do wykonania sieci? Ceny jednostkowe wykorzystanych materiałów są podane w tabeli.
Materiał Jednostka miary Cena
Skrętka UTP m 1 zł
Gniazdo RJ45 szt. 10 zł
Wtyk RJ45 szt. 50 gr
14. Jaka jest maksymalna prędkość transmisji danych w sieci przy zastosowaniu skrętki kategorii 5e?
15. Jaka jest kolejność przewodów we wtyku RJ45 zgodnie z sekwencją połączeń T568A?
16. Ile par przewodów w standardzie 100Base-TX jest przeznaczonych do transmisji danych w obu kierunkach?
17. Adresem rozgłoszeniowym w sieci, w której pracuje host o adresie IP 195.120.252.32 i masce podsieci 255.255.255.192 jest
18. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
19. Który zapis jest postacią pełną maski o prefiksie 25?
20. Jaka jest maksymalna liczba hostów, które można zaadresować w sieci o masce 255.255.255.192?
21. Administrator musi podzielić sieć o adresie 193.115.95.0 z maską 255.255.255.0 na 8 podsieci o takiej samej liczbie adresów. Którą maskę sieci powinien zastosować administrator?
22. Który przyrząd jest stosowany do pomiarów długości i tłumienności przewodów miedzianych?
23. Rysunek poniżej przedstawia konfigurację zapory ogniowej w ruterze TL-WR340G. Jakie zasady konfiguracji zapory ustawiono?
24. Urządzenia standardu 802.11g mogą pracować z maksymalną prędkością przesyłania danych do
25. Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n?
26. Co można zaobserwować przy pomocy programu Wireshark?
27. Administrator sieci komputerowej chce sprawdzić na komputerze z systemem operacyjnym Windows, które połączenia są obecnie zestawiane, oraz porty, na których komputer nasłuchuje. W tym celu powinien zastosować polecenie
28. Którym poleceniem systemu Linux poprawnie skonfigurowano kartę sieciową, podając adres IP i maskę sieci dla interfejsu eth1?
29. Które polecenie rodziny systemów Windows należy zastosować, aby skonfigurować statyczny adres IP w wierszu poleceń?
30. Który protokół jest stosowany do pobierania wiadomości e-mail z serwera poczty na komputer użytkownika?
31. Która usługa stworzona przez Microsoft, umożliwia tłumaczenie nazw komputerów na adresy internetowe?
32. Protokół DNS odpowiada za
33. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
34. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
35. Który protokół jest protokołem warstwy aplikacji modelu ISO/OSI?
36. Które polecenie systemu operacyjnego Linux jest stosowane do śledzenia komunikacji pakietów TCP/IP lub protokołów transmitowanych lub odbieranych w sieci komputerowej, do której podłączony jest komputer użytkownika?
37. Aby zainstalować serwer proxy w systemie Linux, należy zastosować program
38. Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
39. Atak typu hijacking na serwer sieciowy charakteryzuje się
40. Co służy do zabezpieczenia komputera przed niepożądanym oprogramowaniem pochodzącym z Internetu?