Kwalifikacja E.13 - Maj 2015 (E.13-X-15.05)

1. Switch jako element centralny występuje w topologii
2. Norma dotycząca okablowania strukturalnego to
3. Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej modelu ISO/OSI to
4. Protokołem odpowiedzialnym za wykrywanie i eliminowanie kolizji w sieciach Ethernet jest
5. Urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu ISO/OSI, operujące na adresach IP, to
6. Która z cech charakteryzuje przełącznik sieciowy?
7. Wymiana koncentratorów na przełączniki w sieci Ethernet spowoduje
8. Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?
9. Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć, w topologii gwiazdy, 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2m. Ceny materiałów podano w tabeli
Nazwa elementu Cena jednostkowa brutto
przełącznik 80 zł
wtyk RJ-45 1 zł
przewód typu "skrętka" 1 zł za 1 metr
10. Aby w budowanej sieci komputerowej zapewnić najmniejszy wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na przesyłany sygnał należy zastosować
11. Które medium transmisyjne należy zastosować, aby połączyć dwa punkty dystrybucyjne odległe od siebie o 600m?
12. W sieci Ethernet 100Base-TX do transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów:
13. Komputer ma adres IP 192.168.0.1, maska podsieci to 255.255.255.0. Który adres jest adresem rozgłoszeniowym podsieci, do której należy ten komputer?
14. Komputer o adresie IP 192.168.5.165 z maską podsieci 255.255.255.192 pracuje w sieci o adresie
15. Router na interfejsie LAN ma przypisany adres IP 192.168.50.1. Został on tak skonfigurowany, że komputerom przydziela wszystkie dostępne adresy IP w sieci 192.168.50.0 z maską 255.255.255.0. Ile maksymalnie komputerów może pracować w takiej sieci?
16. Który zapis jest maską podsieci dla adresu IP 217.152.128.100/25?
17. Na rysunku podano podstawową informację o konfiguracji karty sieciowej. Do której klasy adresów IP należy adres przypisany tej karcie?
18. Którą maskę należy zastosować, aby sieć o adresie 192.168.1.0 podzielić na 4 podsieci?
19. Który parametr trzeba podać podczas konfiguracji serwera DHCP?
20. Które polecenie jest stosowane do monitorowania lokalnych połączeń?
21. Który port jest domyślnym portem serwera usługi WWW?
22. Aby zapewnić dobrą jakość połączeń głosowych VoIP kosztem innych przesyłanych danych, należy na routerze włączyć i skonfigurować usługę
23. Router Wi-Fi pracujący w standardzie 802.11n pozwala uzyskać maksymalną prędkość transmisji
24. Użytkownik laptopa z systemem Windows 7 widzi dostępne sieci bezprzewodowe jak na rysunku. Konfigurując połączenie z siecią Z1 musi dla tej sieci podać
25. Rezultat wykonania którego polecenia z systemu Windows przedstawia rysunek?
26. Który z sieciowych systemów operacyjnych jest udostępniony na licencji GNU?
27. Do konfiguracji interfejsu sieciowego w systemie Linux służy polecenie
28. Który pakiet należy zainstalować na serwerze Linux, aby stacje robocze z systemem Windows mogły korzystać z plików i drukarek na tym serwerze?
29. Apache jest serwerem
30. Serwerem poczty e-mail jest
31. Protokół umożliwiający pobieranie poczty e-mail z serwera to
32. Aby zarządzać wielkością transferu sieciowego, administrator powinien wykorzystać program typu
33. Podstawowy mechanizm ochrony danych w sieci komputerowej przed nieuprawnionym dostępem to
34. Podstawowy protokół używany do wyznaczania trasy i wysyłania nią pakietu danych w sieci komputerowej to
35. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu konfiguracji strefy DMZ na routerze. Włączenie opcji "Enable DMZ" spowoduje, że komputer o adresie IP 192.168.0.106
36. Poniżej przedstawiono fragment pliku konfiguracyjnego usługi serwerowej w systemie Linux. Jest to usługa
37. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń serwera usługi FTP
38. Jak muszą być ustawione prawa dostępu w systemie Linux, aby tylko jego właściciel mógł zapisywać w danym katalogu?
39. Użytkownik komputera testując połączenia sieciowe poleceniem ping otrzymał wyniki jak na rysunku. Co jest przyczyną braku odpowiedzi serwera przy pierwszej próbie, przy założeniu, że domena wp.pl ma adres 212.77.100.101?
40. Który rodzaj macierzy dyskowych oferuje tzw. mirroring dysków?