Kwalifikacja E.13 - Styczeń 2014 (E.13-X-14.01)

1. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii
2. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z?
3. Norma IEEE 802.11b jest standardem sieci
4. Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma
5. Fast Ethernet to standard sieci przewodowej, umożliwiający transmisję danych z maksymalną prędkością
6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?
7. Norma EN 50167 dotyczy okablowania
8. Która norma zawiera specyfikację parametrów transmisyjnych komponentów kategorii 5e?
9. Protokołem pakietów użytkownika, wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów, jest
10. Na rysunku przedstawiono tylny panel
11. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
12. Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że
13. Do której warstwy modelu ISO/OSI należy segmentowanie danych, komunikacja w trybie połączeniowym z wykorzystaniem protokołu TCP oraz komunikacja w trybie bezpołączeniowym z wykorzystaniem UDP?
14. Wyznaczanie optymalnej trasy dla połączenia sieciowego, to
15. W sieci strukturalnej zalecane jest umieszczenie jednego punktu abonenckiego na powierzchni o wielkości
16. Okablowanie pionowe w sieci strukturalnej łączy
17. Które urządzenie służy do połączenia sieci lokalnej z siecią rozległą?
18. Administrator zauważył, że w sieci LAN występuje duża liczba kolizji. Które urządzenie powinien zainstalować, aby podzielić sieć lokalną na mniejsze domeny kolizji?
19. Która antena charakteryzuje się największym zyskiem energetycznym oraz umożliwia zestawienie połączenia na dużą odległość?
20. Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia odległość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8m oraz, że cena brutto 1m kabla wynosi 1zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2m kabla na każdy punkt abonencki
21. Który typ kabla należy zastosować do połączenia komputera w pomieszczeniu z zakłóceniami elektromagnetycznymi?
22. W celu sprawdzenia mapy połączeń kabla UTP Cat 5e w sieci lokalnej należy użyć
23. Ile maksymalnie hostów można zaadresować w sieci lokalnej, mając do dyspozycji jedną klasę C adresów protokołu IPv4?
24. Który z adresów IP należy do klasy B?
25. Sieć adresie IP 192.168.2.0/24 podzielono na cztery podsieci. Jaką maskę posiadają nowe podsieci?
26. W ilu podsieciach pracują komputery o adresach: 192.168.5.12/25, 192.168.5.50/25, 192.168.5.200/25, 192.158.5.250/25?
27. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera
28. Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardu 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o
29. Program wykorzystywany do przechwytywania i ewentualnej analizy ruchu sieciowego, to
30. Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP
31. Które polecenie w systemie Windows należy zastosować do monitorowania listy aktywnych połączeń karty sieciowej w komputerze?
32. Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?
33. Jaką rolę pełni ISA Server w systemie Windows?
34. Która z grup w systemie Windows Server posiada najmniejsze uprawnienia?
35. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
36. Protokół pocztowy, za pomocą którego możemy odbierać pocztę z serwera, to
37. Które zdanie opisuje SSH (Secure Shell)?
38. Który port jest wykorzystywany przez protokół FTP (File Transfer Protocol) do transmisji danych?
39. ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na
40. Aby zabezpieczyć lokalną sieć komputerową przed atakami typu Smurf z sieci Internet należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować