Kwalifikacja E.13 - Maj 2013 (E.13-X-13.05)

1. Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej
2. Sieć Ethernet pracuje w logicznej topologii
3. Które z podanych oznaczeń określa, że jest to kabel typu skrętka posiadający podwójne ekranowanie?
4. W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
5. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
6. Urządzenie, które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to
7. System operacyjny nie zajmuje się
8. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
9. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
10. W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki
11. Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniada Ethernet?
12. W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kala UTP dołączone do pinów
13. W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do
14. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
15. Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
16. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
17. Wskaż poprawną postać maski
18. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
19. 19. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie
20. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
21. Który standard wykorzystuje częstotliwość 5 GHz?
22. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
23. Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?
24. Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
25. Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
26. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP?
27. Podstawową funkcją serwera FTP jest
28. Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy
29. Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?
30. Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczenie przesyłanych danych poprzez
31. Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?
32. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje sę usługa
33. Który z protokołów jest szyfrowanym protokołem terminalowym?
34. Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?
35. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
36. Jaki protokół odpowiada za zmianę adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
37. Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
38. Wskaż prawidłową postać maski podsieci
39. Rolą routera jest
40. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa