Kwalifikacja E.12 - Sierpień 2016 (E.12-X-16.08)

1. Wynikiem dodawania liczb 33(8) oraz 71(8) jest liczba
2. Niepoprawna postać zapisu liczby 77(8) to
3. Typem pamięci operacyjnej o możliwie najmniejszym poborze mocy jest
4. We wtyczce zasilania SATA został uszkodzony żółty przewód. Oznacza to, że złącze nie podaje napięcia o wartości
5. Z danych zestawionych w tabeli wynika, że częstotliwość efektywna pamięci DDR SDRAM wynosi
184 styki
64-bitowa szyna danych
Pojemność 1024 MB
Przepustowość 3200 MB/s
6. Jak nazywa się technologia umożliwiająca łączenie kart graficznych opracowana przez firmę NVIDIA?
7. Aby połączyć komputer z siecią LAN, należy wykorzystać interfejs
8. Który port na przedstawionej płycie głównej umożliwia połączenie zewnętrznego dysku poprzez interfejs e-SATA?
9. Elementem zestawu komputerowego przetwarzającym zarówno dane wejściowe, jak i wyjściowe, jest
10. Odpowiednikiem macierzy RAID1 w systemie Windows jest wolumin
11. Partycją systemu Linux przechowującą tymczasowe dane w przypadku braku wolnej pamięci RAM jest
12. Narzędziem umożliwiającym zarządzanie menedżerem rozruchu systemów Windows począwszy od Windows Vista jest
13. Które polecenie należy wydać, aby uzyskać wykaz przedstawionych plików?
-rw-r--r-- 1 root 9216 paź 6 18:39 mama.xls
-rw-r--r-- 1 root 9216 paź 6 18:39 tata.txt
-rw-r--r-- 1 root 9216 paź 6 18:39 test2.jpg
-rw-r--r-- 1 root 9216 paź 6 18:39 test.jpg
14. W wyniku wykonania przedstawionego skryptu
echo off
echo ola.txt >> ala.txt
pause
15. Aby ustawić w systemach operacyjnych rodziny Windows właściwości pliku na tylko do odczytu, należy użyć polecenia
16. Aby zainstalować openSUSE i skonfigurować jego ustawienia, można wykorzystać narzędzie
17. W systemach Windows można przypisać użytkownika do dowolnej grupy za pomocą przystawki
18. Programem umożliwiającym wydzielanie logicznych części dysku twardego w systemie GNU/Linux jest
19. Do zarządzana przydziałami dyskowymi w systemach Windows 7 oraz Windows 8 służy narzędzie
20. W dokumentacji karty dźwiękowej znajduje się następująca informacja: - częstotliwość próbkowania 22 kHz,
- rozdzielczość próbkowania 16 bitów.
Jaka będzie przybliżona wielkość pliku dźwiękowego z 10-sekundowym nagraniem mono (jednokanałowym)?
21. Autorskie prawo majątkowe twórcy do programu komputerowego
22. Uruchamianie programu w dowolnym celu, analizowanie działania programu oraz jego modyfikowanie wraz z możliwością publicznego rozpowszechniania tych zmian jest cechą licencji typu
23. Przypisanie licencji oprogramowania do jednego komputera lub jego podzespołów jest cechą licencji
24. Odzyskiwanie surowców z odpadów w celu ich ponownego wykorzystania to
25. Jaki rodzaj transmisji danych przesyłanych przez interfejs komputera osobistego został przedstawiony na rysunku?
26. Elementem służącym do utrwalenia tonera na papierze podczas wydruku z drukarki laserowej jest
27. Urządzeniem wskazującym, które reaguje na zmiany pojemności elektrycznej, jest
28. Który standard szyfrowania należy wybrać podczas konfiguracji karty sieciowej, aby zabezpieczyć transmisję bezprzewodową?
29. Wymiana taśmy barwiącej związana jest z użytkowaniem drukarki
30. W systemie operacyjnym wystąpił błąd sterownika TWAIN. Może być on powodem niepoprawnej pracy
31. Użytkownik Jan nie może zmienić właściciela drukarki w systemie Windows. Aby miał taką możliwość, należy przypisać mu w opcjach zabezpieczeń prawo do
32. Do sprawdzenia wartości napięcia w zasilaczu służy
33. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
34. Odpowiednikiem Linuksowego programu fsck w systemach rodziny Windows jest program
35. Programem nie służącym do diagnostyki komputera jest
36. Na rysunku przedstawiono
37. Aby uruchomić tryb awaryjny w systemach rodziny Windows, należy podczas uruchamiania komputera wcisnąć klawisz
38. Program df działający w systemach rodziny Linux umożliwia wyświetlenie
39. Aby odzyskać utracone dane w systemach rodziny Windows, należy zastosować polecenie
40. Program tar umożliwia