Kwalifikacja E.12 - Maj 2016 (E.12-X-16.05)

1. Liczba 512(10) w systemie binarnym ma postać
2. Aby zapisać 10 GB danych na jednej płycie DVD, należy użyć nośnika typu
3. Na schemacie mikroprocesora wskazany strzałką blok jest odpowiedzialny za
4. Do prawidłowego działania procesora jest niezbędne połączenie 4-stykowego lub 8-stykowego złącza zasilania o napięciu
5. Aby zapisać dane na płycie pokazanej na rysunku, jest potrzebny napęd
6. Transmisję danych z maksymalną przepustowością 6 Gb/s umożliwia interfejs
7. Komputer wyposażono w płytę główną przedstawioną na rysunku. Aby zwiększyć moc obliczeniową komputera, zaleca się
8. Który z wymienionych systemów operacyjnych nie jest obsługiwany przez system plików ext4?
9. Użycie polecenia attrib +h +s +r przykład.txt w linii poleceń systemu Windows spowoduje
10. Wynik działania polecenia ls -l użytego w systemie Linux przedstawia rysunek
11. Którego z poleceń systemu Linux należy użyć do utworzenia archiwum danych?
12. Aby zmienić właściciela pliku w systemie Linux, należy użyć polecenia
13. Aby stworzyć katalog za pomocą wiersza poleceń systemu Windows, należy zastosować komendę
14. Zastosowanie polecenia net localgroup w systemie Windows spowoduje
15. Użycie polecenia fsck w systemie Linux spowoduje
16. Na rysunku przedstawiono narzędzie systemu Windows 7 przeznaczone do
17. Zrzut programu przedstawia program
18. Aby najlepiej zabezpieczyć zgromadzone dane przed odczytem na wypadek kradzieży komputera, należy
19. Atak komputerowy, polegający na wyłudzeniu poufnych informacji osobistych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję, to
20. Transfer danych napędu DVD dla prędkości przesyłu x48 wynosi
21. Do podłączenia dysku wyposażonego w interfejs SAS należy zastosować kabel pokazany na rysunku
22. Jaka jest liczba pinów we wtyczce SATA?
23. Transmisja za pomocą fal radiowych korzystających z pasma ISM jest realizowana w interfejsie
24. Bęben światłoczuły jest stosowany w drukarkach
25. Wydruk z drukarki igłowej odbywa się przy użyciu zestawu stalowych igieł w ilości
26. Zapis na dyskach BD-R odbywa się za pomocą
27. Na rysunku przedstawiono schemat zasady działania
28. Standardem komunikacji między skanerem a programem graficznym jest
29. Przydziały dyskowe w systemach rodziny Windows
30. Aby udrożnić zatkane dysze kartridża drukarki atramentowej, należy
31. Do serwisu komputerowego dostarczono laptopa z matrycą bardzo słabo wyświetlającą obraz. Ponadto obraz jest bardzo ciemny i widoczny tylko z bliska. Przyczyna usterki to
32. Do przechowywania części plików programów i danych, które są duże i nie mogą być umieszczone w całości w pamięci służy
33. Aby nadpisać błędne wpisy w pliku boot.ini w konsoli odzyskiwania systemu Windows, należy użyć polecenia
34. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows należy wykonać
35. Przyczyną problemu z wydrukiem z drukarki laserowej pokazanym na rysunku jest
36. Podczas połączenia sprawnego monitora do innego komputera jest wyświetlany komunikat przedstawiony na rysunku. Pojawienie się komunikatu jest spowodowane
37. Na rysunku przedstawiono oprogramowanie monitorujące
38. Aby system operacyjny miał szybszy dostęp do plików znajdujących się na dysku twardym, należy przeprowadzić
39. Aby możliwe było wykorzystanie macierzy RAID 1, potrzeba minimum
40. Najbardziej efektywnym sposobem sporządzania codziennej archiwizacji pojedynczego pliku o rozmiarze 4,8 GB, na pojedynczym stanowisku komputerowym bez dostępu do sieci jest