Kwalifikacja E.12 - Czerwiec 2013 (E.12-X-13.06)

1. W jednostce ALU do akumulatora została wpisana liczba dziesiętna 240. Jaka jest jej binarna reprezentacja?
2. Plik ma rozmiar 2 KiB. Jest to
3. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
4. Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt małej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
5. Użytkownik zamierza zainstalować 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Ile minimalnie pamięci RAM musi posiadać komputer, aby była możliwa praca systemu w trybie graficznym?
6. Interfejsem umożliwiającym przesyłanie danych pomiędzy pokazaną na rysunku płytą główną, a urządzeniem zewnętrznym, bez równoczesnego zasilenia urządzenia zewnętrznego poprzez interfejs jest
7. Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować przedstawioną na rysunku kartę graficzną?
8. W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych katalogów, plików lub dysków umożliwia system plików
9. Na nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować
10. Wskaż właściwą kolejność czynności przygotowujących nowy laptop do pracy?
11. W celu dokonania aktualizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu należy użyć polecenia
12. W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu
13. W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c:\test wraz z podkatalogami na dysk przenośny f:\ należy użyć polecenia
14. W systemie Windows XP w celu utworzenia nowego użytkownika o nazwie egzamin z hasłem qwerty należy użyć polecenia
15. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
16. W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików z FAT32 na NTFS należy wykorzystać program
17. W systemie operacyjnym Ubuntu do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów i programów służy polecenie
18. Po zainstalowaniu systemu Windows 7 została w BIOS komputera zmieniona konfiguracja dysku SATA z AHCI na IDE. Po ponownym uruchomieniu komputera system będzie
19. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
20. Do zarządzania programami i usługami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 należy wykorzystać program
21. GRUB, LILO, NTLDR to
22. Którego oprogramowania nie można używać na urządzeniach należących do instytucji rządowych lub edukacyjnych?
23. W dokumentacji płyty głównej jest informacja "wsparcie dla S/PDIF Out". Oznacza to, że dana płyta główna zawiera
24. W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informację, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
25. Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni
26. Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane na rysunku. Z jakiego typu licencji na program korzystał dotychczas użytkownik?
27. Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
28. Która czynność doprowadzi do nieodwracalnej utraty danych, w przypadku uszkodzenia systemu plików?
29. Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia
30. W drukarce laserowej do utrwalenia na kartce wydruku wykorzystuje się
31. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP
32. Materiałem eksploatacyjnym dla kolorowej drukarki laserowej jest
33. Zaletą systemu plików NTFS jest
34. Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
35. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat (CMOS checksum error press F1 to continue, press Del to setup) wciśnięcie klawisza Del spowoduje
36. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat: non-system dysk or dysk error. Replace and strike any key when ready. Przyczyną może być
37. System S.M.A.R.T. służy do monitorowania pracy i wykrywania błędów
38. Instalowanie systemów Linuks oraz Windows 7 przebiegło bez żadnych utrudnień. Systemy zainstalowały się poprawnie z domyślnymi ustawieniami. Na tym samym komputerze, przy identycznej konfiguracji, podczas instalowani systemu Windows XP wyświetlony został komunikat o braku dysków twardych co może świadczyć o
39. Okresowych kopii zapasowych dysków serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu
40. Jaki będzie koszt wymiany karty graficznej w komputerze, jeśli karta kosztuje 250zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 80 minut, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 50zł?